מהו NLP?

NLP=  Neuro Linguistic Programming

ה- NLP הוא אוסף של מודלים יעילים לשם יצירת שינוי – מחשבתי, רגשי והתנהגותי.

ההנחיה באמצעות NLP  שואפת לאפשר למונחים לעצב לעצמם מטרות ואסטרטגיות, באמצעותן יגיעו להגשמתן של התוצאות הרצויות להם בחייהם. ה- NLP מפשט את התהליך המורכב של שינוי והופכו לאפשרי וקל לביצוע.

האבות המייסדים של  ה- NLP הם פרופ’ ג’ון גרינדר (John Grinder), בלשן במקצועו וריצ’ארד בנדלר (Richard Bandler), מתמטיקאי, מומחה למחשבים ופסיכותרפיסט. באמצע שנות השישים של המאה שעברה, חברו גרינדר ובנדלר לעבודה משותפת , שתכליתה לחקור כיצד מתרחש תהליך של שינוי בהתנהגותם של בני-אדם. הם התעניינו במיוחד בדפוסים שבהם השתמשו מטפלים ויועצים בולטים במיוחד בתחומם, במטרה לבחון אם יש איזו שהיא חוקיות בדרכי ההשפעה של המטפל על המטופל, שניתן לראות בו מעין מבנה של ה”קסם” הטיפולי.

שלושת המטפלים העיקריים בהם צפו היו כאלה שהצליחו להביא לשינויים עמוקים בקרב מטופליהם, לעתים תוך מפגשים ספורים ואף תוך מספר דקות של טיפול:

  • ד”ר מילטון אריקסון (Milton Erickson)- הנחשב למטפל המוביל בעולם בתחום הפסיכו-היפנוזה, שפיתח את הגישה האסטרטגית קצרת המועד.
  • וירג’ינה סטיר- (Virginia Satir) עובדת סוציאלית פסיכיאטרית, שזכתה למוניטין רב בעבודתה המופלאה בטיפול משפחתי.
  • ד”ר פריץ פרלס- (Fritz Perls) שנחשב למפַתח ולדמות המובילה של גישת הגשטאלט בפסיכותרפיה.

בתצפיות על אופן התקשורת של מטפלים אלה עם מטופליהם, גילו גרינדר ובנדלר מספר חוקים המתייחסים למרכיבים לשוניים, תפיסתיים ונוירולוגיים של התנהגות האדם, שיש להם תפקיד חשוב בתקשורת שבין המטפל למטופל. למודל שהם פתחו בעקבות ממצאיהם קראו: Neuro Linguistic Programming, או בראשי תיבות: NLP.

מהנחות היסוד של ה- NLP:

המפה אינה השטח

ה"שטח" הינו המציאות האובייקטיבית. ה"מפה" היא אופן הקליטה והפרשנות הייחודיים של האדם את המציאות. אופן קליטתה של חוויה כלשהי והפרשנות שנותן לה האדם, מבטאים את מודל העולם הייחודי שלו.

מאחורי כל התנהגות של האדם עומדת כוונה חיובית

לעתים קרובות יעסוק הטיפול בזיהויה של הכוונה החיובית (שלעתים אינה מודעת לאדם עצמו), ומציאת התנהגות חלופית שתאפשר לו להשיג את מטרתו בצורה יעילה יותר.

אין כישלון אלא משוב לצמיחה

מכל פעולה או התנהגות שלא צלחה, ניתן ללמוד כיצד לעשותה באופן מוצלח יותר בפעם הבאה.

לכל אדם יש את כל המשאבים האישיים הנחוצים לו לשם השגת מטרותיו

ההנחיה באמצעות NLP מסייעת לאדם למצוא, בתוך עצמו, את אותם המשאבים הנחוצים לו.

התנהגותו של האדם משקפת את הבחירה הטובה ביותר שעמדה לרשותו ברגע נתון

הדרך היעילה להתייחס לתוצאות ההתנהגות כאל משוב, להפיק מהן לקחים וללמוד דרכי התנהגות אפשריות שונות, על-מנת להרחיב את קשת הבחירה של התגובות האפשרויות למצב נתון.

תמיד קיימת אפשרות נוספת

הנחיה באמצעות NLP מסייעת לאדם להגמיש את חשיבתו, באופן שיוכל לראות אלטרנטיבות שונות לפעולה, גם במקומות בהם חשב כי קיימת דרך פעולה אחת ויחידה.

לזיכרון ולדמיון יש פוטנציאל להשפיע על האדם ממש כמו לחוויה עצמה

המוח אינו מבחין בין התרחשות שאירעה בדמיון, לבין התרחשות שאירעה במציאות. משום כך ניתן לבחון את תוצאות השינוי, והשפעותיו על מכלול חייו של האדם, באמצעות תהליך של דמיון מונחה.

משמעות התקשורת שלך היא בתגובה שבאה בעקבותיה

משום כך על האדם לקחת אחריות על אופן התקשורת שלו, כדי שיובן כהלכה.

צרו קשר
מפת הגעה