פ’ פנסיונרית

תודה, גילת, שעזרת לי להתיר את הקשרים, להגיע לתובנות ולמצוא את הדרך הטובה יותר.

בהצלחה לך, ולהתראות.

פ’   פנסיונרית